Κλιματική Αλλαγή – Περιβάλλον – Πολιτισμός
Κλιματική Αλλαγή – Περιβάλλον – Πολιτισμός
Το πρόγραμμα στοχεύει στην επαφή των εκπαιδευομένων με θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την επίδραση στον πολιτισμό, και να τον προσεγγίσουν μέσα από ένα ευρύ, σύγχρονο, θεωρητικό, επιστημονικό και τεχνολογικό πλαίσιο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο καταρτιζόμενος/η θα είναι σε θέση να:
  • Προσδιορίζει τις βασικές αρχές των σημαντικότερων περιβαλλοντικών κινδύνων των πολιτιστικών μνημείων.
  • Αναλύει τα νέα δεδομένα και βιβλιογραφία για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφόρο ανάπτυξη καθώς και την φθορά των έργων τέχνης.
  • Αναγνωρίζει και να ερμηνεύει τις διάφορες φθορές οι οποίες προέρχονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
  • Χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό για την μελέτη, ανάλυση και καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών (υγρασία, θερμοκρασία, ακτινοβολία)
  • Προσδιορίζει τις διάφορες τεχνικές καταγραφής- μελέτης μεθόδους που απαιτούνται για την καταγραφή της παθολογίας των μνημείων.
  • Επεξηγεί την συμβολή του πολιτισμικού περιβάλλοντος στην αειφόρο ανάπτυξη.
Έναρξη: Οκτώβριος 2023
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μέρος αυτού στην Καλαμάτα, σε αίθουσες του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και σε αίθουσες των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά στην Καλαμάτα.

Photo GalleryΔείτε ακόμα

Υποτροφίες 2023

Υποτροφίες 2023

Ωράριο Αυγούστου ΙΕΚ ΟΡΙΖΩΝ

Ωράριο Αυγούστου ΙΕΚ ΟΡΙΖΩΝ

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

ΙΕΚ Ορίζων & Chef Aitzol Zugasti

ΙΕΚ Ορίζων & Chef Aitzol Zugasti

New BARISTA Part!

New BARISTA Part!

Συμμετοχή του ΙΕΚ Ορίζων στο Messinia Forum

Συμμετοχή του ΙΕΚ Ορίζων στο Messinia Forum

Cooking Workshop - Let's Roll...Sushi @Orizon

Cooking Workshop - Let's Roll...Sushi @Orizon

Εκπαιδευτική συνεργασία του IEK Oρίζων με την Κίνα

Εκπαιδευτική συνεργασία του IEK Oρίζων με την Κίνα

Cooking Workshop - Πιάτα ελληνικής κουζίνας στο menu à la carte

Cooking Workshop - Πιάτα ελληνικής κουζίνας στο menu à la carte

Το πρώτο πρόγραμμα ERASMUS του Ι.Ε.Κ είναι γεγονός!

Το πρώτο πρόγραμμα ERASMUS του Ι.Ε.Κ είναι γεγονός!

Νέο σεμινάριο Φωτογραφίας

Νέο σεμινάριο Φωτογραφίας