Μιλώ Καλά Ελληνικά
ΚΔΒΜ Ορίζων
Το να μιλάει κάποιος τη γλώσσα της χώρας στην οποία ζει με άνεση και το να καταλαβαίνει τι λένε οι άλλοι είτε σε επίπεδο εργασιακό αλλά είτε και σε οικογενειακό και συλλογικό του δίνει μια αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικές και πολιτικές.
Πρόγραμμα
Μιλώ Καλά Ελληνικά

For information in English Language please press HERE

ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Γλώσσα και καθημερινότητα

Το να μιλάει κάποιος τη γλώσσα της χώρας στην οποία ζει με άνεση και το να καταλαβαίνει τι λένε οι άλλοι είτε σε επίπεδο εργασιακό αλλά είτε και σε οικογενειακό και συλλογικό του δίνει μια αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικές και πολιτικές. Με άλλα λόγια η γνώση της ελληνικής γλώσσας για όλους όσοι ζουν στην Ελλάδα αλλά δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν έχουν μάθει την ελληνική ως μητρική τους γλώσσα μπορεί να τους βοηθήσει να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό γίγνεσθαι, να βρουν τη δουλειά που επιθυμούν και είναι σε θέση να κάνουν, να στηρίξουν τις οικογένειές τους και ιδιαιτέρως τα παιδιά τους κατά την εκπαίδευσή τους και ακόμα να γίνουν ενεργοί πολίτες και να αποκτήσουν μια αξιοπρεπή κοινωνική θέση και γενικότερα μια ευημερία.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Το πρόγραμμα «Επικοινωνώ καλά στα Ελληνικά» απευθύνεται σε:
 • ενήλικες εργαζόμενους και μη
 • μετανάστες και επαναπατριζόμενους
 • επαγγελματίες
 • τουρίστες, επισκέπτες
 • κατοίκους του εξωτερικού που έχουν καταγωγή ή ρίζες ελληνικές
 • δασκάλους και εκπαιδευτές της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό
και όλους όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από διδάσκοντες με εμπειρία και επιμόρφωση στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, πανεπιστημιακούς καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ως συμβούλους και συνεργάτες ενώ υποστηρίζεται από φορείς όπως ακαδημαϊκά εργαστήρια καθώς και από το τμήμα ελληνικής παιδείας της Ομογένειας στον Καναδά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 400 ώρες. Η σύγχρονη είναι 150 ώρες και η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι 250 ώρες. Η σύγχρονη εκπαίδευση περιλαμβάνει ώρες άμεσης επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή για την επίλυση αποριών, διάλογο, προφορική εξάσκηση και αξιολόγηση των ασκήσεων που έχουν δοθεί. Η προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε εκπαιδευόμενου φανερώνεται και από τις ώρες της σύγχρονης διδασκαλίας που έχουμε ενσωματώσει στο πρόγραμμα.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 480,€ ενώ παρέχεται η δυνατότητα δόσεων. Προκαταβολή: 100€
1η δόση: 100€ 2η δόση: 100€ 3η δόση: 90€ 4η δόση: 90€

ΤΙ ΘΑ ΕΧΩ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Οι εκπαιδευόμενοι με το τέλος του προγράμματος θα έχουν μάθει να μιλούν και να γράφουν τη γλώσσα, ώστε να:
 • συνεννοούνται
 • γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά
 • επικοινωνούν με τους γύρω τους αλλά και με κάθε άτομο που μιλά ελληνικά
 • συμμετέχουν ενεργά στις δημόσιες δράσεις
 • κοινωνικοποιηθούν στον χώρο που διαμένουν στην Ελλάδα
 • αποκτήσουν μια ευρεία παιδεία και να τη μεταδίδουν στην οικογένειά τους
 • και να αναλάβουν θέση εργασίας οποιουδήποτε επαγγέλματος
Το πρόγραμμα αυτό έχει τρεις σημαντικούς άξονες προσέγγισης και εκπαίδευσης. Οι άξονες αυτοί είναι οι εξής:
 • η συνειδητοποίηση και προβολή της σημασίας και αξίας της ελληνικής γλώσσας,
 • οι πρακτικές προσέγγισης μάθησης και επικοινωνίας
 • οι δυνατότητες υλοποίησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

«Επικοινωνώ καλά στα Ελληνικά» σημαίνει ότι μπορώ να:
 1. συζητήσω
 2. αποκτήσω μια κοινωνική ζωή στην Ελλάδα
 3. βρω μια καλή εργασιακή θέση και σχέση
 4. συμμετάσχω στη δημόσια ζωή της κοινωνίας όπου ανήκω
 5. συμβάλω στη διαμόρφωση της παιδείας των δικών μου παιδιών
Και πέρα απ’ όλα αυτά «μιλώ καλά ελληνικά» σημαίνει ότι μπορώ να:
 • μιλώ
 • διαβάζω
 • γράφω
 • συζητήσω
 • αποκτήσω μια κοινωνική ζωή στη Ελλάδα
 • βρω μια καλή εργασιακή θέση και σχέση
 • συμμετάσχω στη δημόσια ζωή της κοινωνίας όπου ανήκω
 • συμβάλλω στη διαμόρφωση της παιδείας των δικών μου παιδιών
Και πέρα απ’ όλα αυτά μιλώ καλά Ελληνικά σημαίνει:
Α. σκέφτομαι καλά,
Β. διαμορφώνω ιδέες και αντιλήψεις που συνδέονται με βασικά θέματα και φιλοσοφικά ζητήματα που αφορούν όλους τους ανθρώπους,
Γ. βιώνω τον ελληνικό πολιτισμό,
Δ. επικοινωνώ με την ελληνική σκέψη διαχρονικά και συνδέομαι έτσι με κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Μιλώ καλά ελληνικά σημαίνει μαθαίνω ένα μεγάλο λεξιλόγιο κοινό με όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.
Μιλώ καλά ελληνικά και ανοίγω τους ορίζοντες της σκέψης, της ζωής μου, και της χώρας όπου μένω. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα για να ενταχθώ και να ανήκω όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση σ’ όλο τον κόσμο.

ΓΙΑΤΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗ;

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικές με την εκπαίδευση ενηλίκων εξ αποστάσεως που συνδέονται πρώτον με τον ρόλο του εκπαιδευτή ως εμψυχωτή και συντονιστή περισσότερο παρά ως μεταβιβαστή γνώσεων και δασκάλου, δεύτερον με τους εκπαιδευτικούς στόχους και την αναδιαμόρφωση των προτέρων γνώσεων και εμπειριών και τρίτον με τις τεχνικές μάθησης που αφορούν την ομάδα εργασίας, την επικοινωνιακή μέθοδο, τη λύση προβλημάτων, τη συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις και την κριτική αξιολόγηση.
Πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων
 1. Ωριμότητα και Στόχευση
 2. Ταχύτητα και Ευκολία στην κατανόηση υλικού και περιεχομένου λόγω εμπειρίας
 3. Σωστή χρήση του χρόνου
 4. Γενικότερη γνώση και παιδεία
 5. Εργασιακή εμπειρία
 6. Αμεσότητα και λύση προβλημάτων
 7. Συζήτηση και αποδοχή κριτικής και αξιολόγησης
 8. Ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο (μητρικής και όποιας άλλης ξένης)
 9. Προσωπική σχέση με τον εκπαιδευτή προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθενός ξεχωριστά

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελληνικά και χώρες της Ανατολικές Ευρώπης Ευρωπαίοι των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης δείχνουν ένα έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα. Επίσης, ομογενείς και ελληνικής καταγωγής άτομα (ιδίως στην Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Γεωργία κ.α.) αναζητούν τις γλωσσικές ρίζες τους ­ ενίοτε και ταυτότητα ­ μέσα από την ελληνική γλώσσα. Στην Αλβανία, στη Γιουγκοσλαβία, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία πολλαπλασιάζεται ραγδαία ο αριθμός των ανθρώπων (νέων αλλά και μέσης ηλικίας ατόμων) που προσπαθούν να μάθουν ελληνικά. Και βέβαια είναι πολλές οι χιλιάδες των Ρωσοποντίων επαναπατριζομένων Ελλήνων, που ερχόμενοι στην Ελλάδα πασχίζουν να μιλήσουν το γρηγορότερο την ελληνική. Το ίδιο και οι Βορειοηπειρώτες (όσοι δεν έμαθαν Ελληνικά στις περιοχές τους) και οι χιλιάδες Αλβανών και πολλών άλλων εθνικοτήτων που δουλεύουν στην Ελλάδα. Όλοι προσπαθούν να βελτιώσουν τη θέση (και τις αποδοχές) τους μαθαίνοντας ελληνικά τις τελευταίες δεκαετίες.
Μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα στις χώρες των Βαλκανίων Γεγονός ευχάριστο και ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχει τελευταία ένα μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους και άλλους (ομογενείς, ελληνικής καταγωγής Ρωσοπόντιους, Βορειοηπειρώτες κ.ά.) να μάθουν τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα που μιλάμε στην Ελλάδα. Είναι επίσης γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα μαθαίνεται τόσο στις χώρες των Βαλκανίων όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες όπου πολλοί επιλέγουν να μάθουν ελληνικά από τις λεγόμενες «μικρές γλώσσες» της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι πολλοί οι εκπαιδευτικοί, τουρίστες, κοινοτικοί υπάλληλοι, ακαδημαϊκοί και απλοί πολίτες που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα για να μπορούν να μιλούν άνετα κατά τη διαμονή τους στην Ελλάδα, την οποία και επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε για επαγγελματικούς ή για προσωπικούς λόγους.
Ελληνικά και χώρες του Δυτικού κόσμου Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα στη Δυτική Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία επανεκτίμησης, μελέτης και θαυμασμού προς τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Απλοί άνθρωποι και διανοούμενοι απ’ όλο τον κόσμο επιθυμούν να προσεγγίσουν την ελληνική σκέψη, τη φιλοσοφία, να γευτούν τον πολιτισμό της Ελλάδας και να τον βιώσουν μέσα από τη γλώσσα και την παράδοση του. Αυτό φαίνεται στις διάφορες προσπάθειες να ενταχθεί η ελληνική γλώσσα στην εκπαίδευση πολλών χωρών της Δύσης και ενδεχομένως και της Ανατολής. Ένα παράδειγμα είναι η Χάρτα Συνεργασίας «Εισαγωγή σε Γλώσσα και Πολιτισμό» , που υπογράφηκε από τον υφυπουργό Παιδείας Κώστα Ζουράρι και την υπουργό Παιδείας της Γαλλόφωνης Κοινότητας Marie-Martine Schyns, η οποία προβλέπει την εισαγωγή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και λογοτεχνίας στις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Βελγίου. Η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός κυριαρχούν στην Νότια Ιταλία και στη Σικελία. Ελληνικά σχολεία υπάρχουν σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει και ελληνισμός, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Αγγλία, Καναδάς, Αμερική, Αυστραλία. Η ελληνική διδάσκεται και μαθαίνεται από μικρούς και μεγάλους σε όλο τον κόσμο.

ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ;

Ελληνικά ως Πολιτισμική Αξία
α) Γλώσσα και πολιτισμός
 • Η ελληνική γλώσσα αναμφισβήτητα, και καθώς είναι παγκοσμίως αποδεκτό, αποτελεί το αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανά τον κόσμο.
 • Η ελληνική γλώσσα περικλείει την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό διαχρονικά
   
  από τους αρχαίους χρόνους του Ομήρου μέχρι τη σύγχρονη εποχή της ποίησης και της λογοτεχνίας.
 • Η ελληνική γλώσσα περικλείει την κλασική παιδεία και τέχνη, ενσωματώνει για αιώνες την απαρχή και σύσταση της φιλοσοφίας, της ηθικής και της επιστήμης, και αποτελεί έτσι αναπόσπαστο τμήμα της μόρφωσης και παιδείας για όλους όσοι έχουν ελληνική ρίζα και καταγωγή, αλλά και για όλους όσοι συνδέονται με τον δυτικό πολιτισμό του σύγχρονου κόσμου.
Βασικός θεμέλιος λίθος του δυτικού πολιτισμού είναι η ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία και αποτελεί όχι μόνο σημείο αναφοράς αλλά και άξονα διανόησης και έρευνας.
β) Γλώσσα και σκέψη / φιλοσοφία Η ελληνική γλώσσα είναι η πρώτη που συνέλαβε και διατύπωσε αφηρημένες έννοιες και ιδέες, φιλοσοφικές αναζητήσεις και μεταφυσικά ερωτήματα και με τον τρόπο αυτό επηρέασε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες στον δυτικό κόσμο, προσελκύοντας παράλληλα το ενδιαφέρον των ανατολικών λαών. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μεγάλη στροφή και ενδιαφέρον σήμερα στην Κίνα και την Ιαπωνία για την ελληνική γλώσσα όπως επίσης δεν είναι τυχαίο ότι πολλά πανεπιστήμια του κόσμου καθιερώνουν στο πλαίσιο της γενικής τους παιδείας την κλασική αρχαιοελληνική μόρφωση και κατάρτιση.
γ) γλώσσα και διεθνής ορολογία Η σημασία της ελληνικής γλώσσας είναι πολύ μεγάλη στην ελληνική παιδεία αλλά και στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά.  Στην ελληνική γλώσσα αναπτύχθηκε η πρώτη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, η φιλοσοφία, οι θεωρητικές επιστήμες και η ιατρική. Η ελληνική γλώσσας σε σημαντικό βαθμό προσδιόρισε τον τρόπο σκέψης, τη νοοτροπία των πληθυσμών της Ευρώπης. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύτιμη, καθώς είναι μοναδική η συμβολή της στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου άλλων γλωσσών. Η ορολογία σημαντικών φιλοσοφικών ιδεών και αντιλήψεων, η ορολογία των θετικών επιστημών καθώς και της ιατρικής αλλά και των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδεωδών των βασικών γλωσσών της Ευρώπης (π.χ. αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κ.ά.) είναι ελληνική. Η αξία και προσφορά της ελληνικής γλώσσας επεκτείνεται σε ευρύτερο πεδίο. Αλλά, εκτός από το λεξιλόγιο το επιστημονικό, η ελληνική γλώσσα έχει ευρέως επηρεάσει το λεξιλόγιο διαφόρων σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών, ιδιαίτερα της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας (π.χ ιδέα, φιλοσοφία, κτλ.). Η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις αρχαιότερες γραπτές γλώσσες του κόσμου και η αρχαιότερη γραπτή γλώσσα με πλούσια λογοτεχνική παράδοση στην Ευρωπαϊκή επικράτεια.

Με μια Ματιά

Διάρκεια400 ώρες (150 ώρες σύγχρονα & 250 ασύχρονα)
ΕμπειρίαΔε χρειάζεται
Πιστοποίηση
Προκαταβολή100
Τρόπος Εξόφλησης95€ x 4 δόσεις
Έχετε ερωτήσεις;
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Άλλα Σεμινάρια

elinp_logo.png
Πιστοποίηση Γνώσης Υπολογιστών
Πιστοποίηση Γνώσης Υπολογιστών
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΚΔΒΜ Ορίζων, αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας, παρέχει εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση και πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ BASIC PLUS, με αναγνωρισμένη μοριοδότηση από τον Α.Σ.Ε.Π.
Πιστοποίηση Γνώσης Υπολογιστών
Πιστοποίηση Γνώσης Υπολογιστών
Πολιτιστικός Τουρισμός & Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας
Πολιτιστικός Τουρισμός & Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας
Το πρόγραμμα αυτό εισάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια του πολιτιστικού τουρισμού και τους εκπαιδεύει στην παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. 
Πολιτιστικός Τουρισμός & Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας
Πολιτιστικός Τουρισμός & Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
Το Ιδιωτικό ΙΕΚ ΟΡΙΖΩΝ θέλοντας να σας προσφέρει ακόμα πιο ποιοτική εκπαίδευση, αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του, με την εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Τάξης. Πιστεύουμε ότι ο νέος αυτός τρόπος επικοινωνίας θα κάνει τη διαδικασία μάθησης, όχι μόνο πιο ευχάριστη, αλλά και πιο προσιτή, και θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά με τους καθηγητές σας. Άλλωστε, το ζητούμενο για εμάς –τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτές του ΙΕΚ- ήταν, είναι και θα είναι να αποφοιτήσετε και να εισέλθετε στην αγορά εργασίας με τα περισσότερα δυνατά εφόδια.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ E-CLASS